Analisis Komsas SPM 2001- 2009


Jenis/Tahun Prosa Moden Prosa Klasik Puisi
November 2001 Tragedi

[Antologi Kerusi]

Cerita Bayan Tiada Menurut Kata Ibu

Bapanya

[Antologi Anak Laut]

Aku Menjadi Lebih Berani

[Antologi Anak Laut]

Jun 2002 Sebutir Pasir di Kaki

[Antologi Kerusi]

Pertarungan Tuah dengan Jebat

[Antologi Anak Laut]

Syair Jong Pecah

[Antologi Kerusi]

November 2002 Seri Nara

[Antologi Anak Laut]

Kezallman Membawa Padah

[Antologi Kerust]

Gurindam Baris Hadapan

[Antologi Anak Laut]

Jun 2003 Titik-titik Perjuangan

[Antologi Anak Laut]

SikapTerburu-buru

Akan Membawa Padah

[Antologi Anak Laut]

Keindahan Yang Hilang

[Antologi Kerusi]

November 2003 Menatap Wajahnya

[Antologi Anak Laut]

Asal Usul Raja Kecil

[Antologi Kerusi]

Tukang Gunting

[Antologi Kerusi]

Jun 2004 Aku, Kris, dan Kristal

[Antologi Kerusi]

Kepahlawanan Tun Beraim Bapa

[Antologi Kerusi]

Pantun Mengenang Nasib

[Antologi Anak Laut]

November 2004 Budi yang Tak Terbeli

[Antologi Anak Laut]

Sikap Terburu-buru

Akan Membawa Padah

[Antologi Anak Laut]

Seloka Pandai Pak Pandir

[Antologi Kerust]

Jun 2005 Seri Nara

[AntologiAnakLaut]

Kezaliman Membawa Padah

[Antologi Kerust]

Syair Dandan Setia dan Intan

Terpilih

[Antologi Anak Laut]

November 2005 Puteri Li Po

[Antologi Kerusi]

Cerita Bayan Tidak Menurut Kata lbu

Bapanya

[Antologi Anak Laut]

Sejarah

[Antologi Kerusi]

Jun 2006 Jangan Bunuh Rama-rama

[Antologi Kerusi]

Sikap Terburu-buru

Akan Membawa Padah

[Antologi Anak Laut]

Pembeli Masa Sudah

[Antologi Anak Laut]

November 2006 Kerana Manisnya Epal

[Antologi Anak Laut]

Kepahlawanan Tun Beraim Bapa

[Antologi Kerusi]

Syair PembunuhanAngrenl

[Antologi Anak Laut]

I

Jun 2007 Mariah

[Antologi Kerusi]

Pertarungan Tuah Dengan Jebat

[Antologi Anak Laut]

Di Kota Kecilku

[Antologi Kerusi]

November 2007 Titik-Titik Perjuangan

[Antologi Anak Laut]

Asal Usul Raja Kecil

[Antologi Kerusi]

Gurindam Memelihara Anggota Dan Hati Daripada Kejahatan

[Antologi Kerusi]

Jun 2008 Pusaran

[Antologi Anak Laut]

Kezaliman Membawa Padah

[Antologi Kerusi]

Manusia Dan Kesejahteraan

[Antologi Anak Laut]

November 2008 Di Sisi Rinda

[ Antologi Kerusi ]

Peminangan Puteri Gunung Ledang

[ Antologi Anak Laut ]

Pantun Lapan Kerat

[ Antologi Kerusi ]

Jun 2009 Kerusi

[ Antologi Kerusi ]

Sikap Terburu-buru

Akan Membawa Padah

[Antologi Anak Laut]

Pantun Kiasan

[Antologi Anak Laut]

November 2009 Virus Zel Untuk Abah

[ Antologi Kerusi ]

Kepahlawanan Tun Beraim Bapa

[Antologi Kerusi]

Anak Laut

[Antologi Anak Laut]

Bahan belum pernah diuji Annyss Sophillea

Lambaian Malar Hijau

Serunai Malam

[ Antologi Anak Laut]

Sabor

[ Antologi Kerusi ]

Seloka Pak Kaduk

Derita Pertama

Jalan-Jalan raya Kotaku

Pantun Enam Kerat

Syair Kelebihan Ilmu

Duhai Pentafsir

Di Ruang Gemanya

ANALISIS SOALAN NOVEL BAHASA MALAYSIA SPM


Kepada calon SPM 2010:
Ketika melangkah ke bulan April, calon SPM tahun ini perlu mula menganalisis soalan kertas SPM yang lepas untuk mengetahui jenis soalan yang sering diuji oleh Lembaga Peperiksaan atau soalan yang telah diuji dan kemungkinan tidak diuji semula. Lantarannya analisis soalan komsas merupakan langkah sebagai persediaan bagi calon dan guru untuk memberikan tumpuan terhadap soalan yang belum diuji atau kemungkinan akan diuji. Ingatlah pepatah, “Sediakan payung sebelum hujan”. Seterusnya cikgu sempat mencari analisis soalan novel Bahasa Malaysia SPM tahun 2001 hingga 2009.

TAHUN 2001 (N)
4a Pada pendapat anda, wajarkah pengarang mengakhiri cerita seperti yang terdapat dalam novel yang anda pelajar ?
4b Huraikan empat persoalan yang terdapat dalam novel yang telah anda pelajari itu.
TAHUN 2002 (J)
4a Tulis sinopsis novel yang telah anda pelajari.
4b Huraikan empat nilai murni yang terdapat dalam novel yang telah anda pelajari itu.
TAHUN 2002 (N)
4a Jelaskan tema novel yang telah anda pelajari
4b Huraikan latar masyarakat dalam novel yang telah anda pelajari
TAHUN 2003 (J)
4a Plot merupakan aspek penting dalam pembinaan sebuah novel. Berdasarkan novel yang telah anda pelajari, jelaskan klimaks novel berkenaan dan peristiwa-peristiwa yang membawa kepada kesudahan cerita.
4b Huraikan empat latar tempat berdasarkan sebuah novel yang telah anda pelajari.
TAHUN 2003 (N)
4a Kegigihan merupakan salah satu persoalan yang terdapat dalam novel yang telah anda pelajari. Buktikan pernyataan tersebut.
4b Huraikan watak utama novel yang telah anda pelajari
TAHUN 2004 (J)
4a Watak utama sesebuah novel sering dikaitkan dengan pelbagai cabaran. Berdasarkan novel yang telah anda pelajari, huraikan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh watak tersebut.
4b Huraikan empat pengajaran daripada novel yang telah anda pelajari
TAHUN 2004 (N)
4a Huraikan tiga nilai kasih sayang yang terdapat dalam novel yang anda kaji
4b Konflik merupakan perkara yang menarik dalam sesebuah cerita. Berdasarkan novel yang anda baca, jelaskan bagaimana watak utama menyelesaikan konflik yang dihadapi.
TAHUN 2005 (J)
4a Watak sampingan turut memainkan peranan penting dalam sesebuah novel. Berdasarkan novel yang telah anda pelajari, huraikan perwatakan satu daripada watak sampingan tersebut.
4b Pengarang banyak memberikan teladan kepada pembaca melalui peristiwa-peristiwa yang dipaparkan dalam novelnya. Jelaskan tiga peristiwa yang dapat anda teladan berdasarkan novel yang anda pelajari.
TAHUN 2005 (N)
4a Terdapat pelbagai peristiwa menarik yang dipaparkan dalam sesebuah novel. Huraikan dua peristiwa paling menarik dalam satu novel yang telah anda pelajari. Mengapakah anda berpendapat demikian?
4b Berdasarkan dua novel yang anda pelajari, bandingkan satu latar tempat dalam setiap novel itu.
TAHUN 2006 (J)
4a Pertentangan antara watak banyak terdapat dalam sesebuah novel. Huraikan dua peristiwa yang menunjukkan pertentangan antara watak dalam sebuah novel yang anda telah kaji.
4b Berdasarkan dua buah novel yang anda telah kaji, jelaskan dua nilai kemasyarakatan daripada setiap novel tersebut.
TAHUN 2006 (N)
4a Huraikan pengajaran yang terdapat dalam sebuah novel yang anda telah kaji.
4b Berdasarkan dua buah novel yang anda telah kaji, jelaskan satu persoalan daripada setiap novel tersebut.
TAHUN 2007 (J)
4a Nilai setia kawan sering dipaparkan dalam sesebuah novel.
Huraikan dua nilai setia kawan dalam sebuah novel yang anda pelajari
4b Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan tema dalam setiap novel itu.
TAHUN 2007 (N)
4a Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua peristiwa yang dapat dikaitkan dengan persoalan maruah.
4b Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan cara watak utama setiap novel menyelesaikan satu konflik yang dihadapinya.
TAHUN 2008 (J)
4a Pemilihan tajuk sesebuah novel dapat dikaitkan dengan isi kandungan novel tersebut.
Buktikan pernyataan di atas berdasarkan sebuah novel yang telah anda kaji.
4b Berdasarkan dua novel yang telah anda kaji, berikan tiga pengajaran yang terdapat dalam setiap novel.
TAHUN 2008 (N)
4a Bahagian permulaan sebuah novel memainkan peranan yang penting kepada pembaca untuk meneruskan pembacaan.
Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua sebab bahagian permulaan novel itu menarik minat anda.
4b Bandingkan, iaitu dari segi persamaan dan perbezaan, satu latar masyarakat dalam dua buah novel yang anda pelajari.
TAHUN 2009 (J)
4a Sesebuah novel dapat menimbulkan pelbagai kesan terhadap perasaan pembaca.
Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan dua peristiwa yang meninggalkan kesan terhadap perasaan anda.
4b Berdasarkan dua buah novel yang telah anda kaji, huraikan satu latar masa dalam setiap novel.
TAHUN 2009 (N)
4a Ketabahan watak utama dalam sesebuah novel membolehkannya memperoleh kejayaan.
Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan dua contoh yang dapat membuktikan pernyataan di atas.
4b Berdasarkan dua buah novel yang telah anda kaji, jelaskan satu contoh nilai kasih sayang yang terdapat dalam setiap novel.