Arkib untuk September, 2009

Rangkai kata yang menarik

Posted: September 23, 2009 in Uncategorized

Beberapa rangkai kata menarik untuk Kertas 1 & Kertas 2 (Soalan 3a)

PENYALUR ILMU
Maksudnya : Pemberi atau sesuatu yang banyak memberikan pengetahuan.
Guru dianggap penyalur ilmu yang baik kerana telah mcnerima latihan pendidikan yang secukupnya.

ALAF BAHARU
Maksudnya : Masa terkini, zaman ini
Remaja alaf baharu harus memiliki kemahiran yang luas terutama dalam aspek teknologi moden yang sering berubah.

MUTAKHIR INI
Maksudnya : Pada masa kini, ketika ini
Mutakhir ini, banyak kejadian jenayah yang melibatkan remaja berlaku terutama di bandar-bandar besar.

SEANTERO DUNIA
Maksudnya : Seluruh dunia
Sudah seantero dunia mengetahui keindahan batik negara ini yang mengutamakan bentuk-bentuk kesenian alam sekitar.

MEMANIFESTASIKAN FIKIRAN
Maksudnya : menggunakan atau melahirkan idea dan pendapat dengan sebaik mungkin. Kejayaan penulis mampu dibuktikan menerusi keupayaannya memanifestasikan fikirannya dalam jalan cerita novel.

MENUKILKAN KATA-KATA
Maksudnya : Menulis atau bercakap sesuatu perkara terutama karya sastera.
Saya menukilkan kata -kata semangat di atas kertas itu untuk memberi semangat kepada adik yang bakal menghadapi peperiksaan.

MEMBERIKAN IMPAK
Maksudnya : Mengakibatkan atau menyebabkan sesuatu berlaku.
Peristiwa kemalangan itu memberikan impak yang besar dalam kehidupan pemuda tersebut.

RENTETAN SENARIO
Maksudnya : Selepas sesuatu fenomena itu berlaku.
Rentetan senario itu, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai peraturan di kawasan sekolah.

JIKA DITELUSURI
Maksudnya : Jika dikaji secara mendalam atau teliti isu tersebut.
Kejadian itu jika ditelusuri membuktikan kegagalan pihak kerajaan mengawal kehadiran pendatang asing.

MENDABIK DADA
Maksudnya : Kesombongan akibat kejayaan / keangkuhan.
Kita janganlah mendabik dada semata-mata kerana mahukan pengiktirafan.

KESTABILAN SPIRITUAL DAN FIZIKAL
Maksudnya : Keseimbangan rohani dan jasmani
Kestabilan spiritual dan fizikal penting diperoleh dahulu sebelum seseorang itu mampu menempa kejayaan.

MEKANISME KAWALAN
Maksudnya : Alat / aspek yang mengawal sesuatu
Mekanisme kawalan yang Iebih efektif perlu dilaksanakan untuk mengawal masalah kenaikan harga barangan runcit.

PANDANGAN SARWA
Maksudnya : Pemikiran biasa / umum
Pandangan sarwa masyarakat terhadap isu itu meyebabkan polemik itu sukar diselesaikan.

ANJAKAN PARADIGMA
Maksudnya : Perubahan demi kemajuan atau kebaikan
Anjakan paradigma penting berlaku dalam diri remaja dalam menongkah arus globalisasi.

RELEVAN DENGAN KEHENDAK ZAMAN
Maksudnya : Diterima dengan perubahan dari semasa ke semasa
Kemahiran diri harus diberi penekanan supaya menjadi relevan dengan kehendak zaman.

LANDASAN BERFIKIR
Maksudnya : Cara berfikir
Landasan berfikir seseorang itu banyak ditentukan oleh tahap pendidikannya.

MASYARAKAT KONVENSIONAL
Maksudnya : Masyarakat umum / biasa
Masyarakat konvensional pada hari ini memang mementingkan aspek kebendaan sahaja.

MENGAIBKAN DIRI
Maksudnya : Memalukan diri
Tindakan Ielaki itu melakukan jenayah telah mengaibkan diri dan keluarganya.

ALMA MATER
Maksudnya : Sekolah /universiti / tempat belajar
Dia telah kembali ke alma maternya untuk memberi sumbangan kewangan.

KEMAPANAN FIKIRAN
Maksudnya : Keteguhan cara berfikir
Kemapanan fikiran remaja memastikan diri mereka bebas daripada masalah.

MELUASKAN HORIZON PEMIKIRAN
Maksudnya : Meluaskan pandangan / pemikiran
Remaja harus meluaskan horizon pemikiran mereka jika ingin bersaing dalam dunia yang serba moden ini.

MENGGABUNGJALINKAN ELEMEN
Maksudnya : Menggunakan pelbagai aspek
Kajian itu cuba menggabungjalinkan elemen yang menjadi punca kegagalan projek tersebut.

MERANGSANG EKONOMI
Maksudnya : Mengaktifkan proses ekonomi
Langkah kerajaan mewujudkan taman industri itu bertujuan untuk merangsang perkembangan ekonomi negara.


Muat Turun :Karangan Keganasan Rumah Tangga Semakin Serius

Karangan Keganasan Rumah Tangga Semakin Serius


Sesungguhnya karangan yang sederhana dan mudah difahami sentiasa disukai oleh guru-guru bahsa Malaysia kerana lazimnya bahasa itu llancar. Oleh itu, satu karangan yang agak lancar tanpa bahasa bunga yang bombastik disediakan untuk berkongsi dengan pelajar.
Muat Turun :Karangan -Gaya hidup sihat satu amalan yang murni


Tajuk yang berkaitan dengan warisan atau tradisional merupakan tajuk dalam buku teks Bahasa Malaysia. Satu Karangan yang diambil daripada internet telah diubahsuaikan untuk rujukan para pelajar.muat turun Warisan Budaya


Berdasarkan buku teks Bahasa Malaysia Tingkatan Lima, isu Bangunan Bersejarah memeng merupakan salah satu topik dalam buku tersebut. Oleh itu, tajuk karangan yang ada kaitan dengan isu ini perlu diambil perhatian oleh pelajar. Seterusnya satu karangan daripada laman web telah diambil sebagai contoh untuk ditinjau oleh para pelajar.

Download KARANGAN-Kepentingan Memulihara Bangunan Bersejarah.pdf (Adobe Reader/Acrobat File Format)


MUAT TURUN


Anda diminta melengkapkan karangan berikut. Anda boleh cuba memasukkan ayat-ayat yang bersesuaian. Hakikatnya setiap tahun ada soalan karangan SPM yang berunsur keluarga.

Download Karangan2- KECEMERLANGAN ANAK-ANAK BERMULA DARI RUMAH.doc (Microsoft Office 2003 Format)